Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật trong nhà trường

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật trong nhà trường

Nếu toàn ngành giáo dục hiểu những quy định và thực hiện tốt những quy định của pháp luật là góp phần làm...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành VHTTDL: Các địa phương tích cực triển khai

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành VHTTDL: Các địa phương tích cực triển khai

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và mua bán người cho gần 1.500 học sinh

Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và mua bán người cho gần 1.500 học sinh

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Tuyên truyền pháp luật bằng 'Phiên tòa giả định'

Tuyên truyền pháp luật bằng 'Phiên tòa giả định'

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu cả nước trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu cả nước trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đắk Lắk hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Đắk Lắk hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM NĂM 2020

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM NĂM 2020

Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của CBCS CAND

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của CBCS CAND

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Hệ thống Tòa án nhân dân đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Hệ thống Tòa án nhân dân đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Hà Nội kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Hà Nội kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhóm đối tượng yếu thế

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Có một thứ 'mật ngọt' mang tên pháp luật

Có một thứ 'mật ngọt' mang tên pháp luật

Đẩy mạnh, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đẩy mạnh, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'thượng tôn pháp luật'

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'thượng tôn pháp luật'

Phổ biến pháp luật gắn với công tác hòa giải cơ sở

Phổ biến pháp luật gắn với công tác hòa giải cơ sở

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Nội được triển khai sâu rộng

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Nội được triển khai sâu rộng

Hà Nội: 85 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi 'Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến'

Hà Nội: 85 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi 'Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến'

Ngày Pháp luật góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Thượng tôn pháp luật'

Ngày Pháp luật góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần 'Thượng tôn pháp luật'

Tăng cường tôn vinh Hiến pháp, pháp luật

Tăng cường tôn vinh Hiến pháp, pháp luật

Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thượng tôn pháp luật

Thượng tôn pháp luật

Cải thiện về pháp lý, giảm rủi ro cho lao động di cư

Cải thiện về pháp lý, giảm rủi ro cho lao động di cư

Hải Phòng: Nhiều sáng kiến mới hướng tới ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11

Hải Phòng: Nhiều sáng kiến mới hướng tới ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11

Nhiều hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực

Nhiều hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực

Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến tất cả người dân

Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến tất cả người dân

Vẫn còn 'vùng trũng' pháp luật

Vẫn còn 'vùng trũng' pháp luật

Tăng cường công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

Góc nhìn khác về hoạt động pháp luật và nghề luật sư

Góc nhìn khác về hoạt động pháp luật và nghề luật sư