Mối quan hệ giữa quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp và hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên

Mối quan hệ giữa quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp và hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên

Quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp và hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên là hai quy định hoàn toàn...
Thị trường chứng khoán 2021: Kỳ vọng từ ba sắc luật lớn

Thị trường chứng khoán 2021: Kỳ vọng từ ba sắc luật lớn

Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thoái vốn đầu tư ngoài ngành trên 158 tỷ đồng

Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thoái vốn đầu tư ngoài ngành trên 158 tỷ đồng

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2021

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2021

Rủi ro khi có nhiều người đại diện theo pháp luật đã được giảm thiểu

Rủi ro khi có nhiều người đại diện theo pháp luật đã được giảm thiểu

Thu hồi giấy phép kinh doanh 43 doanh nghiệp vận tải

Thu hồi giấy phép kinh doanh 43 doanh nghiệp vận tải

Thay đổi về con dấu doanh nghiệp

Thay đổi về con dấu doanh nghiệp

Cần lưu ý gì về chữ ký số trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Cần lưu ý gì về chữ ký số trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Vai trò của Điều lệ

Vai trò của Điều lệ

M&A trong khởi nghiệp sáng tạo tích trữ sức nóng để trỗi dậy

M&A trong khởi nghiệp sáng tạo tích trữ sức nóng để trỗi dậy

Bị phạt 170 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bị phạt 170 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vi phạm công bố thông tin, CTC bị phạt cảnh cáo và tiền

Vi phạm công bố thông tin, CTC bị phạt cảnh cáo và tiền

Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng vì loạt vi phạm

Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng vì loạt vi phạm

Gia Lai CTC (CTC) bị cảnh cáo và phạt 170 triệu đồng

Gia Lai CTC (CTC) bị cảnh cáo và phạt 170 triệu đồng

Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng với hàng loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng với hàng loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

Vi phạm công bố thông tin, Gia Lai CTC bị phạt cảnh cáo và tiền

Vi phạm công bố thông tin, Gia Lai CTC bị phạt cảnh cáo và tiền

Công ty Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng

Công ty Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng

Nhiều vi phạm, CTCP Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng

Nhiều vi phạm, CTCP Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng

Mua cổ phiếu quỹ không còn dễ

Mua cổ phiếu quỹ không còn dễ

Câu mơ hồ trong văn bản pháp luật Việt Nam: Nghiên cứu từ chương I trong Luật Doanh nghiệp

Câu mơ hồ trong văn bản pháp luật Việt Nam: Nghiên cứu từ chương I trong Luật Doanh nghiệp

Công ty không góp đủ vốn điều lệ có thể bị xử phạt như thế nào?

Công ty không góp đủ vốn điều lệ có thể bị xử phạt như thế nào?

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Có bắt buộc phải họp hội đồng thường niên?

Có bắt buộc phải họp hội đồng thường niên?

Kỳ vọng mới góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Kỳ vọng mới góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo thêm sức hút cho môi trường kinh doanh

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo thêm sức hút cho môi trường kinh doanh

Kỳ vọng đưa Việt Nam vào top 50 nước có quản trị công ty tốt nhất

Kỳ vọng đưa Việt Nam vào top 50 nước có quản trị công ty tốt nhất

Quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Luật Doanh nghiệp 2020: Những thay đổi quan trọng

Quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Luật Doanh nghiệp 2020: Những thay đổi quan trọng

Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng nhãn hiệu có thời hạn

Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng nhãn hiệu có thời hạn

Nâng cao địa vị pháp lý cho DATC

Nâng cao địa vị pháp lý cho DATC

Dự án Khu thương mại Kinh tế biển Trần Đề, Sóc Trăng: Tham gia đấu giá với tư cách tổ chức nhưng trúng đấu giá là cá nhân

Dự án Khu thương mại Kinh tế biển Trần Đề, Sóc Trăng: Tham gia đấu giá với tư cách tổ chức nhưng trúng đấu giá là cá nhân

Ông Lý Xuân Hải đại diện theo ủy quyền cho thành viên HĐQT Coteccons 'dẫn đến rủi ro pháp lý cho công ty'

Ông Lý Xuân Hải đại diện theo ủy quyền cho thành viên HĐQT Coteccons 'dẫn đến rủi ro pháp lý cho công ty'

Giải pháp cho thành viên thiểu số trong các giao dịch có khả năng tư lợi

Giải pháp cho thành viên thiểu số trong các giao dịch có khả năng tư lợi

Bỏ qua cổ đông nhỏ, doanh nghiệp đối mặt nguy cơ kiện tụng!

Thực trạng pháp luật hiện hành về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân là chủ sở hữu và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội

Thực trạng pháp luật hiện hành về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân là chủ sở hữu và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi ngành nghề kinh doanh có cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh có cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?

Công ty TNHH chuyển thành cổ phần phải có cổ đông sáng lập?

Công ty TNHH chuyển thành cổ phần phải có cổ đông sáng lập?

'Điều lệ có cao hơn Luật?' – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

'Điều lệ có cao hơn Luật?' – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

'Điều lệ có cao hơn Luật?' – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

'Điều lệ có cao hơn Luật?' – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi giảm thành viên

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi giảm thành viên

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi ngành nghề kinh doanh có cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh có cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không?

Giải pháp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần