Chương trình XD luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh năm 2019: Vẫn còn tình trạng chậm, xin rút, lùi

Chương trình XD luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh năm 2019: Vẫn còn tình trạng chậm, xin rút, lùi

Cần đầu tư hơn nữa để xây dựng Luật Biên Phòng Việt Nam

Cần đầu tư hơn nữa để xây dựng Luật Biên Phòng Việt Nam

Cơ sở vững chắc xây dựng tuyến biên giới quốc gia hòa bình, phát triển

Cơ sở vững chắc xây dựng tuyến biên giới quốc gia hòa bình, phát triển

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Pháp lệnh BĐBP - Cơ sở quan trọng để xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Pháp lệnh BĐBP - Cơ sở quan trọng để xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Triển khai xây dựng hồ sơ trình Chính phủ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Triển khai xây dựng hồ sơ trình Chính phủ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

'Rất cần xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam'

'Rất cần xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam'

Cần sớm hoàn chỉnh 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2035'

Cần sớm hoàn chỉnh 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2035'

Cần tập trung xây dựng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng

Cần tập trung xây dựng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng

Hà Giang tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Hà Giang tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Nam Định: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Nam Định: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Cần sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để BĐBP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

Cần sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để BĐBP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ