Tư lệnh BĐBP biểu dương công tác tuyên truyền trong tháng 6-2020

Tư lệnh BĐBP biểu dương công tác tuyên truyền trong tháng 6-2020

Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Biên phòng Việt Nam

Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Biên phòng Việt Nam

Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

TỌA ĐÀM LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

TỌA ĐÀM LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Hội nghị tọa đàm về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Hội nghị tọa đàm về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Hội nghị tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH TÂY NINH KIẾN NGHỊ QUỐC HỘI SỚM THÔNG QUA LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Bộ đội Biên phòng ứng chi hơn 48 tỷ phòng chống dịch COVID-19

Xây dựng pháp luật về biên giới để bảo vệ Tổ quốc

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Đồn Biên phòng Cam Ranh: Tuyên truyền pháp luật tại phường Cam Lợi, Cam Linh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Ninh

Tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam: Phát huy sức mạnh tổng hợp vào sự nghiệp bảo vệ biên giới

Luật Biên phòng góp phần bảo vệ đất nước trong tình hình mới

Luật Biên phòng Việt Nam góp phần hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh

Xây dựng pháp luật bảo vệ biên giới để Tổ quốc không bất ngờ, bị động

BĐBP thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

Hộp thư TTV-CTV

Thông cáo báo chí số 21 kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

Quyết định nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Quy định Bộ đội Biên phòng duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới là phù hợp thực tiễn

Không có hiện tượng chồng chéo khi Bộ đội Biên phòng thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu

Thể chế hóa mục tiêu, quan điểm trong Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An góp ý 3 nội dung vào Dự thảo Luật Biên phòng

Bộ đội biên phòng kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới là phù hợp

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG GIẢI TRÌNH LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠI BIỂU QUAN TÂM VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tội phạm ma túy xuất nhập cảnh buôn lậu diễn biến rất phức tạp

Đại biểu Quốc hội tranh luận quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam cụ thể hóa chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Tránh chồng chéo trong nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới

Luật Biên phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ biên giới quốc gia

Luật Biên phòng Việt Nam không chồng chéo với Luật Biên giới quốc gia

Ngày 19-6, Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội

Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội, Đà Nẵng

Hôm nay Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày làm việc cuối cùng (19/6), Quốc hội biểu quyết nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội biểu quyết nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc cuối

Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết cơ chế đặc thù cho Hà Nội, Đà Nẵng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ biên giới

ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ XÂY DỰNG NỀN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH

TRÁNH CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT VỀ BIÊN PHÒNG, BIÊN GIỚI

Những ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Những ý kiến tâm huyết góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

PHÁT HUY VAI TRÒ LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Luật Biên phòng Việt Nam: Cần bổ sung hành vi nghiêm cấm phá hoại cột mốc biên giới

Đại biểu quốc hội Hà Tĩnh chủ trì góp ý dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Cần trang bị máy bay cho biên phòng tuần tra

Làm rõ phạm vi, đối tượng được quy định trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia

Cấm dùng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá, can thiệp nước khác

Cấm dùng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá, can thiệp nước khác

Ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ biên giới

Đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Cần chế độ đặc thù cho bộ đội biên phòng

Xây dựng pháp luật bảo vệ biên giới, chặn giặc từ sớm, từ xa

Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

CẦN THIẾT CÓ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI CHO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Quốc hội thảo luận về giảm thuế thu nhập doanh nghiêp phải nộp năm 2020

Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tuần cuối kỳ họp thứ 9: Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ trì thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới, cửa khẩu

Tuần cuối kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận nội dung gì?

Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Quốc hội thảo luận nội dung gì trong tuần làm việc cuối cùng?

Ngày 16/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội sẽ thảo luận về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Cư trú (sửa đổi)

Không có hiện tượng chồng chéo khi BĐBP thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc từ ngày 15-19/6: Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Khẳng định vai trò nòng cốt của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Tạo điều kiện để cán bộ Biên phòng yên tâm công tác

Đòi hỏi cấp thiết xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước

Đảm bảo tính hợp hiến, luật hóa được các chính sách của Đảng

Tư lệnh Biên phòng: 'Tổ quốc là trên hết'

Đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng: 'Kim chỉ nam' cho các hoạt động ở khu vực biên giới

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam là xây dựng Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Luật Biên phòng có tầm chiến lược trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Luật Biên phòng có tầm chiến lược trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Gặp mặt báo chí thông tin về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam không chồng chéo với các văn bản pháp luật hiện hành