Trao thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trung tâm Truyền thông tỉnh

Trao thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trung tâm Truyền thông tỉnh

Sáng 19/1, tại TP Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã trao thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 đợt 2...
Ban hành 34 văn bản QPPL trong tháng 9, 10/2020

Ban hành 34 văn bản QPPL trong tháng 9, 10/2020

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Giám đốc Sở TT-TT Bắc Giang từ chối làm việc với phóng viên là trái luật

Giám đốc Sở TT-TT Bắc Giang từ chối làm việc với phóng viên là trái luật

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo

Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo

Y án sơ thẩm: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phải bồi thường và xin lỗi Tập đoàn FLC

Y án sơ thẩm: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phải bồi thường và xin lỗi Tập đoàn FLC

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Một năm nhiều dấu ấn của Báo chí toàn quốc

Một năm nhiều dấu ấn của Báo chí toàn quốc

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cả nước giảm 18 cơ quan báo chí so với năm 2018

Cả nước giảm 18 cơ quan báo chí so với năm 2018

Có cơ quan tìm cách 'né' trả lời báo chí

Có cơ quan tìm cách 'né' trả lời báo chí

Chậm trễ cung cấp thông tin khiến truyền thông xã hội đi trước báo chí

Chậm trễ cung cấp thông tin khiến truyền thông xã hội đi trước báo chí

Sửa đổi, hoàn thiện Luật Báo chí là yêu cầu cấp thiết

Sửa đổi, hoàn thiện Luật Báo chí là yêu cầu cấp thiết

Bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí

Có thể công khai danh sách những người được cấp thẻ nhà báo

Có thể công khai danh sách những người được cấp thẻ nhà báo

Tiếp tục hoàn chỉnh hành lang pháp lý trong hoạt động báo chí

Tiếp tục hoàn chỉnh hành lang pháp lý trong hoạt động báo chí

Sửa đổi hoàn thiện các quy định trong Luật báo chí 2016 là nhu cầu cấp thiết

Sửa đổi hoàn thiện các quy định trong Luật báo chí 2016 là nhu cầu cấp thiết

Hoàn thiện các quy định trong Luật báo chí 2016 là nhu cầu cấp thiết

Hoàn thiện các quy định trong Luật báo chí 2016 là nhu cầu cấp thiết

'Báo hóa' tạp chí điện tử gây khó cho công tác quản lý

'Báo hóa' tạp chí điện tử gây khó cho công tác quản lý

Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí 2016

Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí 2016

Hội nghị Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016

Hội nghị Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 2 đến 8-12-2019)

Quốc hội ra nghị quyết, giao nhiệm vụ cho 4 'tư lệnh' được chất vấn

Quốc hội ra nghị quyết, giao nhiệm vụ cho 4 'tư lệnh' được chất vấn

Nhà báo chống tham nhũng: Vững bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, sáng đạo đức

Nhà báo chống tham nhũng: Vững bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, sáng đạo đức

Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí - tại sao không? Kỳ 2: Yêu cầu cấp bách

Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí - tại sao không? Kỳ 2: Yêu cầu cấp bách