Điểm danh những thứ cô đơn nhất hành tinh

Điểm danh những thứ cô đơn nhất hành tinh

10 loài động vật biến mất trong thập kỷ qua

10 loài động vật biến mất trong thập kỷ qua

Điểm danh những thứ 'cô đơn' nhất hành tinh

Điểm danh những thứ 'cô đơn' nhất hành tinh

Những sinh vật sống lâu nhất trái đất, tuổi đời hàng trăm năm

Những sinh vật sống lâu nhất trái đất, tuổi đời hàng trăm năm

Những sinh vật sống lâu nhất trái đất, tuổi đời hàng trăm năm

Những sinh vật sống lâu nhất trái đất, tuổi đời hàng trăm năm

Khám phá thú vị những thứ cô đơn nhất hành tinh

Khám phá thú vị những thứ cô đơn nhất hành tinh

Chùm ảnh: Điểm danh những thứ cô đơn nhất hành tinh

Loài rùa 'ngỡ tuyệt chủng' trong 113 năm vừa thấy, có gì đặc biệt?

Tìm thấy loài rùa khổng lồ đã tuyệt chủng từ 100 năm trước

Tìm thấy loài rùa 'ngỡ bị tuyệt chủng' trong 113 năm

Top 10 động vật sống lâu nhất thế giới