Nổi tiếng trên toàn cầu, BTS làm thay đổi chiến lược của Kpop?

Nổi tiếng trên toàn cầu, BTS làm thay đổi chiến lược của Kpop?

Theo một số chuyên gia, thành công của BTS khiến các công ty giải trí lớn thay đổi chiến lược. Giờ đây,...