Quảng Nam công bố danh sách 57 đại biểu HĐND tỉnh

Quảng Nam công bố danh sách 57 đại biểu HĐND tỉnh

Toàn tỉnh có 1.176.335/1.177.072 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỉ lệ 99,94%. Kết quả, đã bầu ra 7 ĐBQH, 57...

Cử tri 6 xã biên giới Nam Giang (Quảng Nam) nô nức tham gia bầu cử sớm

QUẢNG NAM: 4.855 CỬ TRI BỎ PHIẾU SỚM, ĐẠT 100%

QUẢNG NAM: 4.855 CỬ TRI BỎ PHIẾU SỚM, ĐẠT 100%

Huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm

Huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm

NÔ NỨC NGÀY BẦU CỬ SỚM Ở NAM GIANG, QUẢNG NAM

NÔ NỨC NGÀY BẦU CỬ SỚM Ở NAM GIANG, QUẢNG NAM

Quảng Nam: Hoàn thành bầu cử sớm ở 6 xã biên giới

Quảng Nam: Hoàn thành bầu cử sớm ở 6 xã biên giới

Hoàn thành bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Nam

Hoàn thành bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo Quảng Nam băng rừng thăm chốt kiểm soát dịch tại biên giới

Lãnh đạo Quảng Nam băng rừng thăm chốt kiểm soát dịch tại biên giới

Phấn khởi bầu cử sớm nơi huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và 6 xã ở Nam Giang (Quảng Nam)

Phấn khởi bầu cử sớm nơi huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và 6 xã ở Nam Giang (Quảng Nam)

Quảng Nam: Hoàn thành bầu cử sớm ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang

Quảng Nam: Hoàn thành bầu cử sớm ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang

Quảng Nam: Hơn 4.800 cử tri 6 xã biên giới huyện Nam Giang phấn khởi đi bầu cử sớm

Quảng Nam: Hơn 4.800 cử tri 6 xã biên giới huyện Nam Giang phấn khởi đi bầu cử sớm

Cử tri 6 xã vùng biên giới Quảng Nam hào hứng đi bầu cử sớm

Cử tri 6 xã vùng biên giới Quảng Nam hào hứng đi bầu cử sớm

Cử tri vùng biên giới Quảng Nam hân hoan đi bầu cử sớm

Cử tri vùng biên giới Quảng Nam hân hoan đi bầu cử sớm

Quảng Nam: Người dân 6 xã biên giới huyện Nam Giang nô nức đi bầu cử sớm

Quảng Nam: Người dân 6 xã biên giới huyện Nam Giang nô nức đi bầu cử sớm

Hơn 4.850 cử tri vùng biên giới Quảng Nam đi bầu cử sớm

Hơn 4.850 cử tri vùng biên giới Quảng Nam đi bầu cử sớm

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm, cử tri giữ khoảng cách phòng dịch

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm, cử tri giữ khoảng cách phòng dịch

Sáu xã vùng biên Quảng Nam bầu cử sớm

Sáu xã vùng biên Quảng Nam bầu cử sớm

Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Cử tri 6 xã biên giới ở Quảng Nam đi bầu cử sớm

Cử tri 6 xã biên giới ở Quảng Nam đi bầu cử sớm

Cử tri 6 xã ở Nam Giang phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Cử tri 6 xã ở Nam Giang phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Quảng Nam: Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Quảng Nam: Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên giới

Bí thư Quảng Nam: Sẽ đưa thùng phiếu đến khu cách ly để người dân bầu cử

Bí thư Quảng Nam: Sẽ đưa thùng phiếu đến khu cách ly để người dân bầu cử

Quảng Nam bầu cử sớm tại 6 xã biên giới H. Nam Giang

Quảng Nam tăng cường 42 cán bộ chiến sĩ lên biên giới chống dịch

Quảng Nam tăng cường 42 cán bộ chiến sĩ lên biên giới chống dịch

6 xã biên giới Quảng Nam được bầu cử sớm vào ngày 16-5

6 xã biên giới Quảng Nam được bầu cử sớm vào ngày 16-5

Quảng Nam kiến nghị tổ chức bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

Quảng Nam kiến nghị tổ chức bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

Quảng Nam: Đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới

Quảng Nam: Đề nghị bầu cử sớm ở 6 xã biên giới

Chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

Chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

Giữ mùa xuân biên cương

Giữ mùa xuân biên cương

Tam Kỳ (Quảng Nam): Hàng trăm suất quà cho người nghèo vùng biên giới

Tam Kỳ (Quảng Nam): Hàng trăm suất quà cho người nghèo vùng biên giới

Tết biên cương

Tết biên cương

Tết biên cương ấm tình quân - dân

Tết biên cương ấm tình quân - dân

Khi bộ đội giúp 'cần câu' xóa nghèo

Khi bộ đội giúp 'cần câu' xóa nghèo

Khi bộ đội giúp 'cần câu' xóa nghèo

Khi bộ đội giúp 'cần câu' xóa nghèo

Vụ thủy điện xả lũ ồ ạt khiến dân thiệt hại nặng: Huyện yêu cầu bồi thường

Vụ thủy điện xả lũ ồ ạt khiến dân thiệt hại nặng: Huyện yêu cầu bồi thường

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, người dân hạ du thiệt hại nặng

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, người dân hạ du thiệt hại nặng

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, hạ du thiệt hại nặng

Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, hạ du thiệt hại nặng

Quảng Nam: Sơ tán gần 150 hộ dân có nguy cơ cô lập, sạt lở

Quảng Nam: Sơ tán gần 150 hộ dân có nguy cơ cô lập, sạt lở

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và các em học sinh tuyến biên giới

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và các em học sinh tuyến biên giới

'Bố nuôi' trên đỉnh Trường Sơn

'Bố nuôi' trên đỉnh Trường Sơn

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới (bài 4)

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới (bài 4)

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới (bài 3)

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới (bài 3)

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới

Xây dựng 'pháo đài' của Đảng ở biên giới

'Gieo' niềm tin vững chắc trong lòng dân biên giới

'Gieo' niềm tin vững chắc trong lòng dân biên giới

Quảng Nam lập 15 chốt kiểm soát dịch ở khu vực biên giới

Quảng Nam lập 15 chốt kiểm soát dịch ở khu vực biên giới