Chồng bắn vợ đang mang thai, lý do phía sau ai nghe cũng 'sôi máu'

Chồng bắn vợ đang mang thai, lý do phía sau ai nghe cũng 'sôi máu'

Vợ mang thai mệt nhọc không giúp đỡ được đã đành, ông chồng này còn đi uống rượu say xỉn và về nhà dùng...