Vì sao ông Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ 'nhôm'?

Vì sao ông Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ 'nhôm'?

Ông Trần Phương Bình cho biết bản thân mình là một giáo viên, bị cáo thấy rằng có lỗi với Vũ ở chỗ không...