Thanh Hóa: Xây dựng lễ hội mới mang sắc thái đặc trưng trở thành sản phẩm du lịch

Thanh Hóa: Xây dựng lễ hội mới mang sắc thái đặc trưng trở thành sản phẩm du lịch

Thanh Hóa: Lễ hội Bà Triệu phải bảo đảm tính trang trọng, thiết thực và an toàn

Thanh Hóa: Lễ hội Bà Triệu phải bảo đảm tính trang trọng, thiết thực và an toàn

Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Thanh Hóa kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và khai hội Bà Triệu

Thanh Hóa kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và khai hội Bà Triệu

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Hàng nghìn người dự Lễ hội tưởng nhớ 1770 năm ngày mất của Bà Triệu

Hàng nghìn người dự Lễ hội tưởng nhớ 1770 năm ngày mất của Bà Triệu

Rộn ràng khai hội Đền Bà Triệu - Thanh Hóa

Rộn ràng khai hội Đền Bà Triệu - Thanh Hóa

Kỷ niệm 1770 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu

Kỷ niệm 1770 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu

Kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và khai hội Lễ hội Bà Triệu

Kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và khai hội Lễ hội Bà Triệu

Tháng hai, lại nhớ Bà Triệu oai hùng cưỡi voi xung trận

Tháng hai, lại nhớ Bà Triệu oai hùng cưỡi voi xung trận

Sắp diễn ra Lễ hội tưởng nhớ 1770 năm Ngày mất của Bà Triệu

Sắp diễn ra Lễ hội tưởng nhớ 1770 năm Ngày mất của Bà Triệu