Hàng loạt băng nhóm tín dụng đen sa lưới

Hàng loạt băng nhóm tín dụng đen sa lưới

Công ty tài chính núp bóng cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng

Công ty tài chính núp bóng cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Lâm Đồng: Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 438%/ năm

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 438%/ năm

Bắt tạm giam Giám đốc công ty tài chính cho vay nặng lãi đến 438%/năm

Bắt tạm giam Giám đốc công ty tài chính cho vay nặng lãi đến 438%/năm

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay nặng lãi

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay nặng lãi

Bắt Giám đốc công ty tài chính vì cho vay nặng lãi

Bắt Giám đốc công ty tài chính vì cho vay nặng lãi

Núp bóng công ty tư vấn tài chính để cho vay 'siêu lãi', từ 60 - 438%/năm

Núp bóng công ty tư vấn tài chính để cho vay 'siêu lãi', từ 60 - 438%/năm

Lâm Đồng: Bắt tạm giam Giám đốc 'Công ty cho vay nặng lãi'

Lâm Đồng: Bắt tạm giam Giám đốc 'Công ty cho vay nặng lãi'

Tạm giam 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Tạm giam 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Núp bóng công ty tư vấn tài chính để tổ chức 'bốc bát họ'

Núp bóng công ty tư vấn tài chính để tổ chức 'bốc bát họ'

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất 'cắt cổ'