Kịp thời cứu cụ ông bại liệt trong ngôi nhà bị cháy

Kịp thời cứu cụ ông bại liệt trong ngôi nhà bị cháy

Cứu kịp thời cụ ông bị liệt ra khỏi đám cháy

Cứu kịp thời cụ ông bị liệt ra khỏi đám cháy

Dân lao vào cứu cụ ông bị liệt khỏi căn nhà đang cháy

Dân lao vào cứu cụ ông bị liệt khỏi căn nhà đang cháy

Cứu cụ ông 80 tuổi liệt người trong đám cháy

Cứu cụ ông 80 tuổi liệt người trong đám cháy

Người dân lao vào lửa cứu cụ ông 80 tuổi bị liệt mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Đà Nẵng

Người dân lao vào lửa cứu cụ ông 80 tuổi bị liệt mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ở Đà Nẵng

Giải cứu cụ ông bị liệt mắc kẹt trong ngôi nhà lửa bùng lên dữ dội ở Đà Nẵng

Giải cứu cụ ông bị liệt mắc kẹt trong ngôi nhà lửa bùng lên dữ dội ở Đà Nẵng

Cứu cụ ông bị liệt trong ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

Cứu cụ ông bị liệt trong ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

Cứu cụ ông bị liệt nửa người ra khỏi căn nhà đang cháy

Cứu cụ ông bị liệt nửa người ra khỏi căn nhà đang cháy

Đà Nẵng: Cứu cụ ông bị liệt khỏi ngôi nhà cháy dữ dội

Đà Nẵng: Cứu cụ ông bị liệt khỏi ngôi nhà cháy dữ dội

Giải cứu cụ ông bị liệt trong ngôi nhà bốc cháy

Giải cứu cụ ông bị liệt trong ngôi nhà bốc cháy

Cứu cụ ông bị liệt bên trong ngôi nhà đang cháy ở Đà Nẵng

Cứu cụ ông bị liệt bên trong ngôi nhà đang cháy ở Đà Nẵng

Kịp thời cứu cụ ông bị liệt thoát khỏi đám cháy

Kịp thời cứu cụ ông bị liệt thoát khỏi đám cháy

Cháy nhà, dân Đà Nẵng lao vào cứu cụ ông bị liệt

Cháy nhà, dân Đà Nẵng lao vào cứu cụ ông bị liệt