Trung Quốc cử đại sứ cấp cao sang thăm Triều Tiên

Trung Quốc cho biết, nước này sẽ cử một một đại sứ cấp cao đến Triều Tiên vào ngày 17-11.