Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm

Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm

Giữa bê bối gian lận: GĐ Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép đột xuất

Giữa bê bối gian lận: GĐ Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép đột xuất

Sơn La 'nóng' về gian lận điểm thi: Báo chí buồn một thì chúng tôi buồn trăm, nghìn lần

Sơn La 'nóng' về gian lận điểm thi: Báo chí buồn một thì chúng tôi buồn trăm, nghìn lần

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, GĐ Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, GĐ Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép

Sau khi 44 thí sinh gian lận điểm thi bị 'chỉ điểm', hàng loạt lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ phép

Sau khi 44 thí sinh gian lận điểm thi bị 'chỉ điểm', hàng loạt lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ phép

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ phép dài ngày

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ phép dài ngày

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Ban Nội chính Tỉnh ủy không nhận được đơn thư

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Ban Nội chính Tỉnh ủy không nhận được đơn thư

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép đột xuất 8 ngày

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép đột xuất 8 ngày

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép 8 ngày giữa 'tâm bão' gian lận thi cử

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép 8 ngày giữa 'tâm bão' gian lận thi cử

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép

Giữa điểm nóng xử lý gian lận thi cử, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La xin nghỉ phép