Lukoil thảo luận với Iraq về kế hoạch khai thác sớm tại Lô 10

Lukoil thảo luận với Iraq về kế hoạch khai thác sớm tại Lô 10

Lukoil cho biết trong tháng 11, công ty có kế hoạch thảo luận với chính phủ Iraq về dự án khai thác sớm tại...