Nguy hiểm từ vết ong đốt

Nguy hiểm từ vết ong đốt

Bị ong vò vẽ tấn công, 2 người tử vong, 3 người nguy kịch

Bị ong vò vẽ tấn công, 2 người tử vong, 3 người nguy kịch

Ong vò vẽ tấn công 5 bà cháu, 2 người tử vong, 3 người nguy kịch

Ong vò vẽ tấn công 5 bà cháu, 2 người tử vong, 3 người nguy kịch

5 người cùng một nhà thương vong vì bị ong đốt

5 người cùng một nhà thương vong vì bị ong đốt

Bạc Liêu: Bị nguyên tổ ong vò vẽ đốt, 5 bà cháu thương vong

Bạc Liêu: Bị nguyên tổ ong vò vẽ đốt, 5 bà cháu thương vong

5 bà cháu thương vong vì ong vò vẽ đốt

5 bà cháu thương vong vì ong vò vẽ đốt

Bị ong vò vẽ đốt, cả gia đình 5 người ở Bạc Liêu thương vong

Bị ong vò vẽ đốt, cả gia đình 5 người ở Bạc Liêu thương vong

Một gia đình bị ong đốt khiến 2 người chết, nhiều người nguy kịch

Bị ong vò vẽ đốt 100 nốt, hai anh em hôn mê, suy đa cơ quan

Bị ong vò vẽ đốt 100 nốt, hai anh em hôn mê, suy đa cơ quan

Dọn nhà làm rớt tổ ong vò vẽ, 5 bà cháu bị ong đốt thương vong

Dọn nhà làm rớt tổ ong vò vẽ, 5 bà cháu bị ong đốt thương vong

Gia đình 5 bà cháu bị ong vò vẽ tấn công, 2 người chết

Gia đình 5 bà cháu bị ong vò vẽ tấn công, 2 người chết

Bị ong tấn công, 2 người tử vong và 3 bà cháu nguy kịch

Bị ong tấn công, 2 người tử vong và 3 bà cháu nguy kịch

Ong vò vẽ tấn công: 2 người chết, 2 người nguy kịch

Ong vò vẽ tấn công: 2 người chết, 2 người nguy kịch

2 người chết, 3 người nguy kịch vì bị ong võ vẽ tấn công

2 người chết, 3 người nguy kịch vì bị ong võ vẽ tấn công

Bác sĩ xuyên Tết giành giật mạng sống cho một thiếu nữ

Bác sĩ xuyên Tết giành giật mạng sống cho một thiếu nữ