Trẻ nguy kịch do uống nhầm hóa chất

Trẻ nguy kịch do uống nhầm hóa chất

Bé trai 15 tháng tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu trong chai trà xanh C2

Bé trai 15 tháng tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu trong chai trà xanh C2

Bé trai uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai trà xanh C2

Bé trai uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai trà xanh C2

Bé trai 15 tháng uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai trà xanh

Bé trai 15 tháng uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai trà xanh

Bé 15 tháng tuổi uống nhầm thuốc diệt cỏ đặt trong chai nước giải khát

Bé 15 tháng tuổi uống nhầm thuốc diệt cỏ đặt trong chai nước giải khát

Uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai nước ngọt, bé trai sùi bọt mép nguy kịch

Uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong chai nước ngọt, bé trai sùi bọt mép nguy kịch

Bé trai 15 tháng uống nhầm thuốc diệt cỏ đựng trong chai trà xanh

Bé trai 15 tháng uống nhầm thuốc diệt cỏ đựng trong chai trà xanh

Uống thuốc sâu đựng trong chai trà xanh, bé trai nguy kịch

Uống thuốc sâu đựng trong chai trà xanh, bé trai nguy kịch