5 nam sinh ở Hà Tĩnh trả lại gần 15 triệu đồng nhặt được

5 nam sinh ở Hà Tĩnh trả lại gần 15 triệu đồng nhặt được

Nhặt được gần 15 triệu đồng, học sinh THPT Cẩm Xuyên tìm người trả lại

Nhặt được gần 15 triệu đồng, học sinh THPT Cẩm Xuyên tìm người trả lại

Tặng Giấy khen 5 học sinh trả gần 15 triệu đồng cho người mất

Tặng Giấy khen 5 học sinh trả gần 15 triệu đồng cho người mất

Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh Hà Tĩnh tìm người trả lại

Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh Hà Tĩnh tìm người trả lại

5 nam sinh trả lại gần 15 triệu đồng cho người đánh rơi

5 nam sinh trả lại gần 15 triệu đồng cho người đánh rơi

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh : 5 nam sinh tìm người để trả lại gần 15 triệu đồng nhặt được

Hà Tĩnh : 5 nam sinh tìm người để trả lại gần 15 triệu đồng nhặt được

Đi học về nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh tìm người trả lại

Đi học về nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh tìm người trả lại

Hà Tĩnh: Tuyên dương 5 học sinh nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Hà Tĩnh: Tuyên dương 5 học sinh nhặt được của rơi, trả người đánh mất

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi