Rác và tin đồn gây hoang mang cho người dân ở cửa biển Sa Huỳnh

Rác và tin đồn gây hoang mang cho người dân ở cửa biển Sa Huỳnh

Rác và tin đồn gây hoang mang cho người dân ở cửa biển Sa Huỳnh

Rác và tin đồn gây hoang mang cho người dân ở cửa biển Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Họp báo về tình hình liên quan hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Họp báo về tình hình liên quan hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Vụ phản đối nhà máy rác ở Quảng Ngãi: Người dân chưa chấp nhận cách giải thích của tỉnh

Vụ phản đối nhà máy rác ở Quảng Ngãi: Người dân chưa chấp nhận cách giải thích của tỉnh

Tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc vụ người dân chặn xe rác ở huyện Đức Phổ

Tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc vụ người dân chặn xe rác ở huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Chỉ đạo khẩn vụ rác thải ngập thành phố

Quảng Ngãi: Chỉ đạo khẩn vụ rác thải ngập thành phố

Quảng Ngãi: Đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Quảng Ngãi: Đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Quảng Ngãi: Công nhận cây di sản Việt Nam

Quảng Ngãi: Công nhận cây di sản Việt Nam

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm từ Đức Phổ

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm từ Đức Phổ