Hóa giải khó khăn phát triển GD vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hóa giải khó khăn phát triển GD vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có...
Nhiều tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh cử tuyển đối với HSSV dân tộc thiểu số

Nhiều tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh cử tuyển đối với HSSV dân tộc thiểu số

Cơ hội rộng mở với học sinh dân tộc

Cơ hội rộng mở với học sinh dân tộc

Giao lưu trực tuyến 'Tiếp cận giáo dục: Trao cơ hội cho học sinh dân tộc'

Giao lưu trực tuyến 'Tiếp cận giáo dục: Trao cơ hội cho học sinh dân tộc'

Chia sẻ và đồng hành cùng giáo viên người dân tộc thiểu số

Chia sẻ và đồng hành cùng giáo viên người dân tộc thiểu số

Nhiều học sinh chưa hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc

Nhiều học sinh chưa hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa của dân tộc

63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia 'Chia sẻ cùng thầy cô'

63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Những giáo viên bám bản gieo chữ đề xuất gì với lãnh đạo Bộ GD&ĐT?

Những giáo viên bám bản gieo chữ đề xuất gì với lãnh đạo Bộ GD&ĐT?

Tạo động lực cho giáo viên người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn

Tạo động lực cho giáo viên người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số

Bồi dưỡng dự bị đại học còn nhiều hạn chế

Bồi dưỡng dự bị đại học còn nhiều hạn chế

Cần bồi dưỡng học sinh dự bị vào Đại học phù hợp với nguồn nhân lực tương lai

Cần bồi dưỡng học sinh dự bị vào Đại học phù hợp với nguồn nhân lực tương lai

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Học sinh lớp 7 không thuộc thơ, tự nhận cô ơi con ngu lắm

Học sinh lớp 7 không thuộc thơ, tự nhận cô ơi con ngu lắm

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.