Quá tam ba bận

Trung tá dùng chân tác động vào nhân chứng: Không bao che

Trung tá dùng chân tác động vào nhân chứng: Không bao che

Xác minh sai phạm của Phó Công an phường đạp dân

Xác minh sai phạm của Phó Công an phường đạp dân

Xử lý nghiêm vụ trung tá công an 'lấy chân tác động vào dân'

Xử lý nghiêm vụ trung tá công an 'lấy chân tác động vào dân'

Tạm đình chỉ Trung tá công an 'lấy chân tác động' vào nhân chứng

Tạm đình chỉ Trung tá công an 'lấy chân tác động' vào nhân chứng

Xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an phường đạp nhân chứng tại trụ sở

Xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an phường đạp nhân chứng tại trụ sở

Trung tá dùng chân tác động vào nhân chứng: Lời khác

Đình chỉ thiếu tá 'dùng chân tác động vào người nhân chứng'

'Phải xử nghiêm phó công an phường đạp nhân chứng tại trụ sở'

Phó trưởng công an phường đạp chân trúng mặt người dân tại trụ sở

Tạm đình chỉ Trung tá công an 'lấy chân tác động' vào dân

Tạm đình chỉ Trung tá công an 'lấy chân tác động vào dân'

Đình chỉ phó công an phường đạp nhân chứng tại trụ sở

Phú Yên: Thực hư việc Phó trưởng công an đạp người làm chứng

Đình chỉ phó công an phường đạp người làm chứng tại trụ sở

Đình chỉ phó công an phường đạp người làm chứng tại trụ sở

Trung tá công an đạp người làm chứng tại trụ sở làm việc?