Cần xử lý dứt điểm tình trạng vựa tôm 'bức tử' môi trường!

Cần xử lý dứt điểm tình trạng vựa tôm 'bức tử' môi trường!

Vựa tôm 6 năm 'bức tử' môi trường, chính quyền 'xử phạt cho tồn tại'?

Vựa tôm 6 năm 'bức tử' môi trường, chính quyền 'xử phạt cho tồn tại'?

Xả thải gây ô nhiễm suốt 6 năm, chủ vựa tôm bị xử phạt 2 triệu đồng

Xả thải gây ô nhiễm suốt 6 năm, chủ vựa tôm bị xử phạt 2 triệu đồng

Vựa tôm đầu độc môi trường suốt 6 năm: Phạt 2 triệu đồng (!?)

Vựa tôm đầu độc môi trường suốt 6 năm: Phạt 2 triệu đồng (!?)

Chính quyền 'bất lực' hay 'làm ngơ'?

Chính quyền 'bất lực' hay 'làm ngơ'?

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Cơ quan chức năng đổ lỗi nhau về ô nhiễm môi trường ở hồ tôm

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Cơ quan chức năng đổ lỗi nhau về ô nhiễm môi trường ở hồ tôm

Một 'đốm lửa' văn hóa Tây Nguyên

Một 'đốm lửa' văn hóa Tây Nguyên