Cuốn tiểu thuyết dã sử về tài nữ Đoàn Thị Điểm

Cuốn tiểu thuyết dã sử về tài nữ Đoàn Thị Điểm

Những câu chuyện xoay quanh đề tài người nữ sĩ trong sử Việt được chia sẻ trong buổi giao lưu ra mắt sách...
Cuộc đời dâu bể của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Cuộc đời dâu bể của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Mối tình đẹp nhưng bi ai của danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Hai tâm hồn đồng điệu

Cuộc đời của Tiến sĩ Nguyễn Kiều và Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Mối tình Nguyễn Kiều (1695 - 1751) Đoàn Thị Điểm (1705 - 1748)

Tiến sĩ Nguyễn Kiều vang danh sử sách nghìn năm Thăng Long - Hà Nội

Vị tiến sĩ ở Phú Xá và mối duyên nổi tiếng Thăng Long

Vị tiến sĩ ở Phú Xá và mối duyên nổi tiếng Thăng Long

Danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Danh nhân Nguyễn Kiều và Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Danh nhân Nguyễn Kiều và Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá

Nhớ người vẽ mẫu Quốc huy

Nhớ người vẽ mẫu Quốc huy

Chuyện chưa kể ở 'làng' cách mạng - nơi Bác Hồ dừng chân, trước khi tiến vào Quảng trường đọc Tuyên ngôn độc lập

Chuyện chưa kể ở 'làng' cách mạng - nơi Bác Hồ dừng chân, trước khi tiến vào Quảng trường đọc Tuyên ngôn độc lập

Bữa cơm đặc biệt ở ven đô trước ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Bữa cơm đặc biệt ở ven đô trước ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Hai địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Hà Nội những ngày tháng Tám năm 1945

Hai địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Hà Nội những ngày tháng Tám năm 1945

Ngôi chùa cổ đang kêu cứu

Ngôi chùa cổ đang kêu cứu

Hội làng giữa đại dịch

Hội làng giữa đại dịch