Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi gần 13 tỷ đồng chi sai

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi gần 13 tỷ đồng chi sai

'Truy' trách nhiệm, yêu cầu thu hồi gần 13 tỷ đồng chi sai quy định ở Gia Lai

Gia Lai: 7 đơn vị chi sai gần 13 tỷ đồng

Gia Lai: 7 đơn vị chi sai gần 13 tỷ đồng

Lên dây cót chặn chuyển giá

Lên dây cót chặn chuyển giá

Vụ hủy kết quả đấu giá khu đất 652 tỷ: Vì sao Đà Nẵng chọn kết luận của Kiểm toán?

Vụ hủy kết quả đấu giá khu đất 652 tỷ: Vì sao Đà Nẵng chọn kết luận của Kiểm toán?

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước trong hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước trong hội nhập quốc tế

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tham nhũng và 7 luật khác

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tham nhũng và 7 luật khác

Vụ đấu giá khu đất trị giá 652 tỷ: Ba bộ bảo được, mình Đà Nẵng bảo không

Vụ đấu giá khu đất trị giá 652 tỷ: Ba bộ bảo được, mình Đà Nẵng bảo không

Truy thu thuế Unilever gần 600 tỷ: Không liên quan chuyển giá

Truy thu thuế Unilever gần 600 tỷ: Không liên quan chuyển giá

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Đại biểu Quốc hội băn khoăn gì về kế hoạch kiểm toán 2019?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn gì về kế hoạch kiểm toán 2019?

Bị truy thu gần 600 tỷ đồng tiền thuế, Unilever chưa chịu nộp

Bị truy thu gần 600 tỷ đồng tiền thuế, Unilever chưa chịu nộp

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá 'khu đất vàng'

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá 'khu đất vàng'

Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Bổ sung quy định để không chồng chéo trong kết luận thanh tra, kiểm toán

Bổ sung quy định để không chồng chéo trong kết luận thanh tra, kiểm toán

Tổng cục Thuế lên tiếng về những băn khoăn trong dự thảo Luật Thuế (sửa đổi)

Tổng cục Thuế lên tiếng về những băn khoăn trong dự thảo Luật Thuế (sửa đổi)

Về thông tin cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu: Tổng cục Thuế không bình luận

Về thông tin cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu: Tổng cục Thuế không bình luận

Tổng cục Thuế nói gì về 'thất thu thuế 94%'?

Tổng cục Thuế nói gì về 'thất thu thuế 94%'?

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá đất của Vipico

Đà Nẵng chính thức hủy kết quả đấu giá đất của Vipico

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 14

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 14

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, Kiểm toán được quan tâm, bàn bạc

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, Kiểm toán được quan tâm, bàn bạc

Cần sớm hoàn thiện quy định chống chuyển giá

Cần sớm hoàn thiện quy định chống chuyển giá

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc nói thất thu thuế 94%: Tổng cục Thuế nói gì?

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc nói thất thu thuế 94%: Tổng cục Thuế nói gì?

Thuế phản ứng kiểm toán về thất thoát, vi phạm

Thuế phản ứng kiểm toán về thất thoát, vi phạm

Số 9, của vua hay công bộc?

Số 9, của vua hay công bộc?

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Thanh tra, Kiểm toán làm gì trong lĩnh vực thuế?

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Thanh tra, Kiểm toán làm gì trong lĩnh vực thuế?

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Tỷ lệ sai phạm qua thanh tra thuế là rất lớn

Tỷ lệ sai phạm qua thanh tra thuế là rất lớn

Tổng cục Thuế phản hồi ý kiến lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại thảo luận Quốc hội

Tổng cục Thuế phản hồi ý kiến lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại thảo luận Quốc hội

Tổng cục Thuế 'giãi bày' về những quy định gây tranh cãi trong dự án Luật Quản lý thuế

Tổng cục Thuế 'giãi bày' về những quy định gây tranh cãi trong dự án Luật Quản lý thuế

Tổng cục Thuế họp báo, phản hồi ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tổng cục Thuế họp báo, phản hồi ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước

TC Thuế 'lảng tránh' trước thông tin thất thu thuế 94% với DN ngoài quốc doanh

TC Thuế 'lảng tránh' trước thông tin thất thu thuế 94% với DN ngoài quốc doanh

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong công tác quản lý, chống chuyển giá

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong công tác quản lý, chống chuyển giá

Tổng Cục thuế phản hồi phát biểu của Tổng Kiểm toán nhà nước

Tổng Cục thuế phản hồi phát biểu của Tổng Kiểm toán nhà nước

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Cần quy định để các cơ quan cùng phối hợp với ngành thuế Quản lý tốt hơn chống thất thu ngân sách

Cần quy định để các cơ quan cùng phối hợp với ngành thuế Quản lý tốt hơn chống thất thu ngân sách

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Doanh nghiệp kiện quyết định truy thu thuế, cơ quan thuế bị xử thua

Doanh nghiệp kiện quyết định truy thu thuế, cơ quan thuế bị xử thua

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Từ kết luận kiểm toán, thuế quyết định truy thu Unilever gần 600 tỷ đồng

Từ kết luận kiểm toán, thuế quyết định truy thu Unilever gần 600 tỷ đồng

Tổng Kiểm toán và Bộ trưởng Tài chính tranh luận về việc 'kiểm toán làm liên lụy thuế'

Tổng Kiểm toán và Bộ trưởng Tài chính tranh luận về việc 'kiểm toán làm liên lụy thuế'

Tù tại gia: Hệ lụy khó lường khi 'đẩy' trách nhiệm về gia đình

Tù tại gia: Hệ lụy khó lường khi 'đẩy' trách nhiệm về gia đình