Cháy tại khu công nghiệp Tân Liên ở Hải Phòng

Cháy tại khu công nghiệp Tân Liên ở Hải Phòng

Hải Phòng: Khói lửa bốc cao mù mịt ở KCN Tân Liên

Hải Phòng: Khói lửa bốc cao mù mịt ở KCN Tân Liên

Hải Phòng: Cháy lớn tại KCN Tân Liên, hàng trăm người hốt hoảng

Hải Phòng: Cháy lớn tại KCN Tân Liên, hàng trăm người hốt hoảng

Hải Phòng: Cháy lớn ở công ty đóng giày trong khu công nghiệp Tân Liên

Hải Phòng: Cháy lớn ở công ty đóng giày trong khu công nghiệp Tân Liên

Hải Phòng: Cháy lớn tại khu công nghiệp Tân Liên

Hải Phòng: Cháy lớn tại khu công nghiệp Tân Liên

Cháy dữ dội tại KCN Tân Liên - Hải Phòng

Cháy dữ dội tại KCN Tân Liên - Hải Phòng

Hải Phòng: Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp QL 37

Hải Phòng: Khởi công dự án cải tạo, nâng cấp QL 37

Khởi công Dự án nâng cấp đường từ cầu Lạng Am - cầu Nhân Mục

Khởi công Dự án nâng cấp đường từ cầu Lạng Am - cầu Nhân Mục