Công ty hứa tăng lương, 8.000 công nhân đi làm trở lại

Công ty hứa tăng lương, 8.000 công nhân đi làm trở lại

Thanh Hóa: Công ty hứa tăng lương, hàng ngàn công nhân đình công đi làm trở lại

Thanh Hóa: Công ty hứa tăng lương, hàng ngàn công nhân đình công đi làm trở lại

Hàng ngàn công nhân ngừng việc đòi tăng lương

Hàng ngàn công nhân ngừng việc đòi tăng lương

Hàng ngàn công nhân đình công vì lương thấp, đãi ngộ kém

Hàng ngàn công nhân đình công vì lương thấp, đãi ngộ kém

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công đòi quyền lợi

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công

Hàng ngàn công nhân ở Thanh Hóa đồng loạt ngừng việc đòi tăng lương

Hàng ngàn công nhân ở Thanh Hóa đồng loạt ngừng việc đòi tăng lương