Cho thuê 65ha đất trong khu công nghiệp

Đồng Nai tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần cả nước

Đồng Nai tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần cả nước

80 dự án trong khu công nghiệp đi vào hoạt động

Tổng doanh thu doanh nghiệp FDI đạt 20,8 tỷ USD

Thêm dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp

Thêm dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp FDI tăng rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp FDI tăng rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ

Đồng Nai cạnh tranh trong thu hút vốn FDI

Đồng Nai cạnh tranh trong thu hút vốn FDI

5 dự án lĩnh vực công nghiệp đi vào hoạt động

Đẩy mạnh thu nợ bảo hiểm xã hội

Đẩy mạnh thu nợ bảo hiểm xã hội

Lan tỏa tình đoàn kết hữu nghị

Lan tỏa tình đoàn kết hữu nghị

Đồng Nai tập trung đầu tư mở rộng các khu công nghiệp

Đồng Nai tập trung đầu tư mở rộng các khu công nghiệp

Các doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 633 triệu USD

Giải ngân vốn FDI của Đồng Nai vượt kế hoạch 15%

Giải ngân vốn FDI của Đồng Nai vượt kế hoạch 15%

Giải ngân vốn FDI được hơn 20,4 tỷ USD

Trường nghề ngày càng khởi sắc

Trường nghề ngày càng khởi sắc

Phát hiện gần 2,5 tấn cá hồi quá hạn sử dụng

Phát hiện gần 2,5 tấn cá hồi quá hạn sử dụng

Chuyển giao công nghệ để chủ động trong sản xuất

Chuyển giao công nghệ để chủ động trong sản xuất

Đồng Nai: Chặn đứng 2,5 tấn cá hồi hết hạn sử dụng

Đồng Nai: Chặn đứng 2,5 tấn cá hồi hết hạn sử dụng

Sơ chế 2,5 tấn cá hồi hết hạn để xuất khẩu

Sơ chế 2,5 tấn cá hồi hết hạn để xuất khẩu

Trao hơn 160 triệu đồng học bổng cho con em lao động hoàn cảnh khó khăn

Trao hơn 160 triệu đồng học bổng cho con em lao động hoàn cảnh khó khăn

Gỡ khó cho giải quyết tranh chấp môi trường

Gỡ khó cho giải quyết tranh chấp môi trường

Những dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế

Những dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế

Thu ngân sách từ các khu công nghiệp Đồng Nai giảm đáng kể

Đồng Nai đã giải ngân được trên 800 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đồng Nai đã giải ngân được trên 800 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nỗ lực tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho người lao động

Nỗ lực tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho người lao động

Đồng Nai đón làn sóng đầu tư FDI mới - Bài 2: Hướng đến công nghệ cao

Đồng Nai đón làn sóng đầu tư FDI mới - Bài 2: Hướng đến công nghệ cao

Giải ngân vốn FDI hơn 801 triệu USD

Quy định miễn, giảm, tạm hoãn đóng Quỹ Phòng chống thiên tai

Thu hút đầu tư trong nước hơn 2,3 ngàn tỷ đồng

Hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng Nai được giảm thuế và tiền thuê đất

Hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng Nai được giảm thuế và tiền thuê đất

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tăng mạnh trở lại

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tăng mạnh trở lại

Đồng Nai đi đầu trong phát triển kinh tế

Đồng Nai đi đầu trong phát triển kinh tế

Đồng Nai: 'Trải thảm' đón nhà đầu tư

Đồng Nai: 'Trải thảm' đón nhà đầu tư

20 dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong khu công nghiệp

Đồng Nai: Nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất

Đồng Nai: Nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

20 dự án đi vào hoạt động

Chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp đón nhà đầu tư

Chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp đón nhà đầu tư

Thu hút đầu tư trong nước gần 1,9 ngàn tỷ đồng

Cải thiện tăng trưởng tín dụng, vấn đề không nằm ở hạ lãi suất

Cải thiện tăng trưởng tín dụng, vấn đề không nằm ở hạ lãi suất

Cải thiện tăng trưởng tín dụng, vấn đề không nằm ở hạ lãi suất

Cải thiện tăng trưởng tín dụng, vấn đề không nằm ở hạ lãi suất

Doanh thu các khu công nghiệp hơn 11,3 tỷ USD

Giải ngân vốn FDI về đích sớm

Giải ngân vốn FDI về đích sớm

Đồng Nai khẩn trương phòng dịch sau khi có công nhân tiếp xúc với ca bệnh số 669

Đồng Nai khẩn trương phòng dịch sau khi có công nhân tiếp xúc với ca bệnh số 669

Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà phòng dịch Covid-19

Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà phòng dịch Covid-19