Quảng Trị phát triển từ nền tảng vững chắc

Quảng Trị phát triển từ nền tảng vững chắc

Kế thừa thành tựu phát triển mọi mặt, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2015 - 2020,...
Khởi công xây dựng khu bến cảng trên 14 nghìn tỷ đồng ở Quảng Trị

Khởi công xây dựng khu bến cảng trên 14 nghìn tỷ đồng ở Quảng Trị

Quảng Trị đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Hơn 14.000 tỷ xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Hơn 14.000 tỷ xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ

Khởi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, đáp ứng trọng tải 100.000 tấn

Khởi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, đáp ứng trọng tải 100.000 tấn

Quảng Trị xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy

Đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn tại Quảng Trị

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án kinh tế lớn

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I

Quảng Trị: Thêm 36 dự án được cấp chủ trương đầu tư

Tỉnh Quảng Trị thúc đẩy xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Đề xuất thành lập Tổ công tác 'Ngày thứ 7 tình nguyện vì các dự án động lực'

Thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng vào khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Khoảng 100.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Quảng Trị năm 2019

Thủ tướng phê duyệt chủ trương xây Khu bến cảng biển Mỹ Thủy hơn 14 ngàn tỉ đồng

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Phê duyệt dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Thủ tướng phê duyệt chủ trương xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị: Hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Công bố quyết định của Thủ tướng phê duyệt cảng biển 14.234 tỷ

Đầu tư cảng biển hơn 14 nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị

Thủ tướng cho phép Quảng Trị đầu tư cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư Cảng Mỹ Thủy

Đề xuất đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy trên tổng diện tích 685ha

Đề xuất đầu tư 14.234 tỷ đồng xây cảng Mỹ Thủy đón tàu 100.000 DWT