Đà Nẵng: Đưa ứng dụng DaNang Smart City vào thí điểm để phục vụ người dân

Đà Nẵng: Đưa ứng dụng DaNang Smart City vào thí điểm để phục vụ người dân

UBND TP Đà Nẵng thống nhất đưa vào thí điểm Ứng dụng tích hợp, đa tiện ích App Mobile (DaNang Smart City)...
Đà Nẵng: Tăng thêm kênh tiếp nhận góp ý của người dân qua ứng dụng Kuuho

Đà Nẵng: Tăng thêm kênh tiếp nhận góp ý của người dân qua ứng dụng Kuuho

Đà Nẵng sử dụng ứng dụng KUUHO tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân

Đà Nẵng sử dụng ứng dụng KUUHO tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân

Đà Nẵng: Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân từ ứng dụng KUUHO

Đà Nẵng: Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân từ ứng dụng KUUHO

Đà Nẵng: Người dân góp ý với chính quyền qua app

Đà Nẵng: Người dân góp ý với chính quyền qua app

Đà Nẵng sử dụng ứng dụng 'KuuHo' tiếp nhận phản ánh của người dân

Đà Nẵng sử dụng ứng dụng 'KuuHo' tiếp nhận phản ánh của người dân

Phản ánh ý kiến về Đà Nẵng qua ứng dụng 'KuuHo'

Phản ánh ý kiến về Đà Nẵng qua ứng dụng 'KuuHo'

Cô gái truyền cảm hứng khởi nghiệp

Cô gái truyền cảm hứng khởi nghiệp