Xây dựng lực lượng không quân nhân dân Việt Nam 'tinh, gọn, mạnh', góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Xây dựng lực lượng không quân nhân dân Việt Nam 'tinh, gọn, mạnh', góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Không quân nhân dân Việt Nam vững vàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Không quân nhân dân Việt Nam vững vàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Việt Nam đã bỏ từ lâu, giờ Croatia mới chịu thay tiêm kích MiG-21

Việt Nam đã bỏ từ lâu, giờ Croatia mới chịu thay tiêm kích MiG-21

Việt Nam đã bỏ từ lâu, giờ Croatia mới chịu thay tiêm kích MiG-21

Việt Nam đã bỏ từ lâu, giờ Croatia mới chịu thay tiêm kích MiG-21

Sức mạnh Cảnh sát biển Việt Nam 2019: Hiện đại, mạnh mẽ!

Sức mạnh Cảnh sát biển Việt Nam 2019: Hiện đại, mạnh mẽ!

Khám phá cặp máy bay huấn luyện mọi phi công KQND Việt Nam

Khám phá cặp máy bay huấn luyện mọi phi công KQND Việt Nam

KQND Việt Nam thực hiện hàng loạt chuyến bay đầu năm

Cận mặt phiên bản MiG-21 hiện đại nhất VN trước 1979

Bất ngờ: Tiêm kích MiG-17 VN hóa ra có 'mắt thần'

Sờ tận tay 'đôi cánh ma thuật' Su-22M giữa Hà Nội

Việt Nam sắp có ba trung đoàn trang bị tiêm kích Su-30MK2

Tiêm kích Việt Nam xuất hiện trong... ngày hội Hải quân Mỹ

Ảnh cực hiếm tiêm kích MiG-17 của KQND Việt Nam

Kinh ngạc buồng tập lái máy bay Su-22M4 Việt Nam chế tạo