Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Công nghiệp Thương mại Vĩnh Long

Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Công nghiệp Thương mại Vĩnh Long

Ra mắt sàn thương mại điện tử về nông sản, thực phẩm sạch

Ra mắt sàn thương mại điện tử về nông sản, thực phẩm sạch

Kết nối giao thương dệt may Việt Nam- Hàn Quốc

Kết nối giao thương dệt may Việt Nam- Hàn Quốc

Hơn 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2018

Hơn 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2018

Hơn 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam - VIIF 2018

Hơn 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam - VIIF 2018

Hơn 300 gian trưng bày hàng công nghiệp tại Hội chợ VIIF 2018

Hơn 300 gian trưng bày hàng công nghiệp tại Hội chợ VIIF 2018

Big C Việt Nam 'đi săn' hàng Việt

Big C Việt Nam 'đi săn' hàng Việt