Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được thiết kế 350 km/h

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế là 350 km/giờ, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu; còn tuyến đường sắt hiện hữu sẽ chuyển sang phục vụ vận tải hàng hóa.

Cấp huyện đầu tiên ở TPHCM có cơ quan chuyên môn là Thanh tra Xây dựng

Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện đầu tiên ở TPHCM, được thành lập trên cơ sở áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức

Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM và Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức sẽ thành lập thêm 3 tổ chức hành chính mới

TP Thủ Đức (TP HCM) sẽ lập thêm 3 tổ chức hành chính mới là Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng và Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Chủ tịch TP.HCM sẽ ủy quyền một số nhiệm vụ cho Chủ tịch TP Thủ Đức

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức một số chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch TP.HCM vào quý I-2024.

TP Thủ Đức thành lập thêm 2 trung tâm, tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn

Thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công, tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức thành lập thêm 2 trung tâm

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP Thủ Đức.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể. Ban này nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Kinh tế Tập thể nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Kinh tế Tập thể nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hậu Giang: Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy cấp nước sạch khu vực Cái Tắc 38 tỷ đồng

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2023). Theo Quyết định này, Công ty TNHH MTV Cấp nước Ngã Bảy đầu tư 38 tỷ đồng xây dựng Nhà máy cấp nước sạch khu vực Cái Tắc.

TP.HCM kiện toàn nhân sự và đơn vị hành chính tại thành phố Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa kiện toàn công tác cán bộ và tổ chức đơn vị hành chính tại thành phố Thủ Đức.

TP Thủ Đức: Hoàn thiện 15 phòng, ban chuyên môn và 1 trung tâm hành chính

Căn cứ Nghị quyết 98 của Quốc hội, kỳ họp lần thứ 11 HĐND TPHCM vừa thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo SGGP có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành lập ba tổ chức hành chính mới trực thuộc thành phố Thủ Đức

Sáng ngày 19/9, tại Kỳ họp thứ 11 đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua hai Nghị quyết liên quan đến thành phố Thủ Đức, hiện thực hóa Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Thành phố Thủ Đức có mô hình tổ chức mới

Ngày 19-9, HĐND thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nghị quyết chuyên đề về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, tổ chức tại thành phố Thủ Đức.

Sẽ thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Thủ Đức

TP Thủ Đức là địa phương cấp huyện đầu tiên của TP.HCM có mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Bộ máy TP Thủ Đức hoạt động thế nào sau tổ chức lại?

Sau quá trình tổ chức lại bộ máy chính quyền, TP Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn cùng một tổ chức hành chính. Trong đó có ba tổ chức hành chính mới là Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

TPHCM có Sở An toàn thực phẩm đầu tiên cả nước

Sở An toàn thực phẩm TPHCM là sở chuyên ngành về an toàn thực phẩm đầu tiên cả nước, hoạt động từ 1/1/2024.

Thông qua 2 nghị quyết quan trọng liên quan đến TP Thủ Đức

TP Thủ Đức là địa phương cấp huyện đầu tiên của TP HCM có mô hình Trung tâm Hành chính công.

TP. Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính

HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Thủ Đức.

HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua tờ trình về bộ máy hành chính của thành phố Thủ Đức

Sáng 19/9, các đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa X đã biểu quyết thông qua tờ trình quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (TP) Thủ Đức.

HĐND TP Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp chuyên đề bàn các vấn đề kinh tế - xã hội

Sáng 19/9, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) và Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp có tính hành động cao

HĐND TPHCM sẽ thông qua tờ trình về bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Thủ Đức với tư cách 'thành phố trong thành phố'.

TP.HCM: Xin ý kiến Thường vụ Thành ủy về bộ máy TP.Thủ Đức

Ban Cán sự đảng UBND TP.HCM vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.Thủ Đức.

Bộ máy hành chính TP Thủ Đức sắp được tổ chức lại

Theo tờ trình, TP Thủ Đức sẽ giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của 8 cơ quan chuyên môn; tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn; thành lập 3 tổ chức hành chính mới...

Điều chuyển Sư đoàn 306, Quân đoàn 2 về Quân khu 1

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-BQP ngày 8/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển nguyên trạng Sư đoàn 306 khung thường trực thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 1, ngày 1/8 tại Sở chỉ huy Quân đoàn 2 đã diễn ra hội nghị bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Sư đoàn 306 khung thường trực thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 1.

Bộ Quốc phòng điều chuyển nguyên trạng Sư đoàn 306 về Quân khu 1

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-BQP ngày 8/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển nguyên trạng Sư đoàn 306 khung thường trực thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 1, ngày 1/8 tại Sở chỉ huy Quân đoàn 2 đã diễn ra hội nghị bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Sư đoàn 306 khung thường trực thuộc Quân đoàn 2 về Quân khu 1.

Đề xuất triển khai đầu tư công 12 dự án thành phần cao tốc bắc - nam

Ngày 16/11, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình số 519/TTr-CP gửi Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021-2025, gồm 12 dự án thành phần. Theo đó, Chính phủ kiến nghị triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án, tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nêu 5 nhóm giải pháp phục hồi kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, một trong những giải pháp chính để đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế thời gian tới là tăng tính chủ động cho doanh nghiệp, đảm bảo việc mở cửa chắc chắn, an toàn, có lộ trình phù hợp...

Giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ, Bộ trưởng KH&ĐT nhận một phần trách nhiệm

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng đã nhận một phần trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm trễ.

Tranh luận chậm giải ngân vốn đầu tư công, 'có tiền không tiêu được'

Đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công kéo dài đã nhiều năm. Bộ trưởng KHĐT giải trình nhiều lý do và khẳng định tất cả do tổ chức thực hiện.

Vì sao lựa chọn chất vấn Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ví như Tổng tham mưu về kinh tế của đất nước, thay mặt các Bộ trong khối kinh tế, để giúp Quốc hội giải đáp được thực trạng, xu hướng, bối cảnh tới đây...

Ngành giao thông giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,6%

Ngày 29/9, tại cuộc họp trực tuyến giao ban quý III, Vụ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, dự kiến hết quý III, Bộ giải ngân 26.722 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch; đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP (đạt tỷ lệ 60% kế hoạch).

Ngành giao thông lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân

Ngày 1/9, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ quản lý.

Bộ trưởng KHĐT: 'Lập quy hoạch đúng giống như chọn được đường đi tốt'

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc lập quy hoạch có vai trò rất quan trọng, giống như việc chọn được con đường đi tốt nhất để phát triển nhanh và bền vững.

Gỡ khó cho dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập tổ công tác đặc biệt

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp vướng mắc trong thời gian dài tại các bộ, ngành, địa phương.

Năm 2021, Bộ GTVT được giao gần 43 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

Ngày 29-12, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải - GTVT) cho biết, năm 2021, Bộ GTVT được phân bổ gần 43 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách, gồm hơn 4.830 tỷ đồng vốn nước ngoài và hơn 38.150 tỷ đồng vốn trong nước.

Chuẩn bị phương án nối lại thương mại với nước đã áp dụng vaccine

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn bị phương án nối lại hoạt động thương mại, đầu tư với các quốc gia đã áp dụng vaccine Covid-19.

Giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông đạt hơn 80%

Ngày 1-12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đến hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư công của bộ đạt tỷ lệ 80,1% so kế hoạch năm và cao hơn nhiều so tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (70%).

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Năm 2021, tỉnh Hải Dương phấn đấu GRDP tăng từ 8% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng/năm, có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thu ngân sách nội địa tăng từ 10% trở lên.

Ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Trong chương trình công tác tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ KHĐT đã thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Quảng Nam về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2020.

Thủ tướng: 'Cần xử lý sự trì trệ của các sở ngành, đá qua đá lại, làm mất thời cơ của doanh nghiệp'

Phát biểu tại hội nghị 'Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp: Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – hội nhập – hiệu quả - bền vững', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nêu những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vấn đề thanh kiểm tra chồng chéo. 'Đặc biệt ta cần biết và cần xử lý sự trì trệ của nhiều sở ngành ở địa phương, đá qua đá lại, chậm chạp, làm mất thời cơ của doanh nghiệp'.