Khốn khổ vì thiếu nước sạch

Khốn khổ vì thiếu nước sạch

Dù tỉ lệ dân đô thị được cấp nước rất cao nhưng Hà Nội vẫn bị thiếu nước sạch vào những tháng cao điểm mùa...