Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học RMIT sẽ được đặt tại Việt Nam

Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học RMIT sẽ được đặt tại Việt Nam

Đại học RMIT vừa công bố việc thành lập 'Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp số' giúp đẩy mạnh chuyển...
Đẩy mạnh chuyển đổi nguồn nhân lực cho công nghiệp 4.0

Đẩy mạnh chuyển đổi nguồn nhân lực cho công nghiệp 4.0

Dạy thiết kế trực tuyến trở thành 'bình thường mới' tại RMIT

Dạy thiết kế trực tuyến trở thành 'bình thường mới' tại RMIT

Liên hoan truyền thông và thiết kế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Liên hoan truyền thông và thiết kế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan truyền thông và thiết kế Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan truyền thông và thiết kế Việt Nam

Helly Tống với những chia sẻ về thời trang bền vững và thói quen bảo vệ môi trường

Helly Tống với những chia sẻ về thời trang bền vững và thói quen bảo vệ môi trường