Đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bằng các hoạt động thiết thực, cán bộ, công chức ngành Năng lượng nguyên tử đang cùng nhân dân cả nước...
Công bố 25 chương trình nghiên cứu của trường ĐH Ngoại thương

Công bố 25 chương trình nghiên cứu của trường ĐH Ngoại thương

Trường ĐH Ngoại thương chi 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học

Trường ĐH Ngoại thương chi 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học

Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 25 năm xây dựng và phát triển

Nghiên cứu của sinh viên Việt Nam được công bố trên tạp chí quốc tế danh tiếng

Nghiên cứu của sinh viên Việt Nam được công bố trên tạp chí quốc tế danh tiếng

Năm 2019, ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống có nhiều đột phá

Năm 2019, ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống có nhiều đột phá

Nghiên cứu khoa học: Tạo dựng môi trường đúng nghĩa

Nghiên cứu khoa học: Tạo dựng môi trường đúng nghĩa