Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma, Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma, Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Chính phủ Nhật dự kiến mở 100 cơ sở tư vấn, hỗ trợ tối đa cho lao động nước ngoài

Chính phủ Nhật dự kiến mở 100 cơ sở tư vấn, hỗ trợ tối đa cho lao động nước ngoài

Nhật Bản triển khai dịch vụ tư vấn cho lao động Việt Nam bằng tiếng Việt

Nhật Bản triển khai dịch vụ tư vấn cho lao động Việt Nam bằng tiếng Việt

Lao động Việt Nam được tiếp cận dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt tại Nhật Bản

Lao động Việt Nam được tiếp cận dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt tại Nhật Bản