Ngập lụt trên cao nguyên

Ngập lụt trên cao nguyên

Ngập lụt trên cao nguyên! Đó là một ý niệm từng chỉ có trong trí tưởng tượng. Vậy mà, giờ đây đã thành câu...