Cách mạng công nghiệp 4.0 trong môi trường kiểm toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong môi trường kiểm toán

CMCN 4.0 đã làm thay đổi cơ bản phương thức thực hiện kiểm toán hiện nay bằng các ứng dụng công nghệ thông...

Gặp mặt các học viên quân sự từng học tập, nghiên cứu tại Ấn Độ

TH Medical - kỳ vọng về phát triển y tế của Nhà sáng lập Tập đoàn TH

TH Medical - kỳ vọng về phát triển y tế của Nhà sáng lập Tập đoàn TH

Việt Nam là quốc gia nhận số lượng học bổng ITEC lớn nhất của Ấn Độ

Việt Nam là quốc gia nhận số lượng học bổng ITEC lớn nhất của Ấn Độ

Ngày hội 'Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) 2019' sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Ngày hội 'Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) 2019' sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Tập đoàn TH động thổ tổ hợp y tế chất lượng quốc tế tại Hà Nội

Tập đoàn TH động thổ tổ hợp y tế chất lượng quốc tế tại Hà Nội

Khai mạc chương trình học trực tuyến ITEC đầu tiên tại Việt Nam

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới

Bạn bè Việt - Ấn hội ngộ tại kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ