Ấn Độ 'lo sốt vó' khi Pakistan để lộ tàu ngầm mới đầy bí ẩn

Ấn Độ 'lo sốt vó' khi Pakistan để lộ tàu ngầm mới đầy bí ẩn

Mới đây, những không ảnh vệ tinh đã cho thấy sự hiện diện bí ẩn của một loại tàu ngầm lạ tại cảng quân sự...