Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Đồng Nai, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước có nhân sự, lãnh đạo mới

Đồng Nai, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước có nhân sự, lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Ông Trần Trung Nhân giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Trần Trung Nhân giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai là ai?

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai là ai?

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai mới thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai mới thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của Đồng Nai

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của Đồng Nai

Đồng Nai: Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính thay ông Hồ Văn Năm

Đồng Nai: Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính thay ông Hồ Văn Năm

Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đổi thay ở 'chảo lửa' Chiến khu Đ

Đổi thay ở 'chảo lửa' Chiến khu Đ