Hàng loạt cán bộ ở Phú Yên bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ ở Phú Yên bị kỷ luật

Cách chức, khai trừ Đảng nhiều cán bộ chủ chốt ở Phú Yên

Cách chức, khai trừ Đảng nhiều cán bộ chủ chốt ở Phú Yên

Cách hết chức vụ trong Đảng một Phó Chủ tịch huyện

Cách hết chức vụ trong Đảng một Phó Chủ tịch huyện

Cách hết chức vụ đảng, khai trừ nhiều cán bộ ở Phú Yên

Cách hết chức vụ đảng, khai trừ nhiều cán bộ ở Phú Yên

Khai trừ ra khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

Khai trừ ra khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

Chánh Văn phòng UBND bị đình chỉ công tác vì chậm tham mưu

Chánh Văn phòng UBND bị đình chỉ công tác vì chậm tham mưu

Đình chỉ công tác Chánh Văn phòng UBND và HĐND huyện Tuy An, Phú Yên