Kiện toàn nhân sự 4 địa phương

Kiện toàn nhân sự 4 địa phương

Các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình, Kon Tum, Thừa Thiên Huế vừa kiện toàn nhân sự chủ chốt một số đơn vị trực...
Quảng Bình, Kon Tum kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Quảng Bình, Kon Tum kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Kiện toàn nhân sự 5 địa phương

Kiện toàn nhân sự 5 địa phương

Mẫn cán với phong trào 'Dân vận khéo'

Mẫn cán với phong trào 'Dân vận khéo'

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để rừng già Kon Tum bị tàn phá

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để rừng già Kon Tum bị tàn phá

Vụ bãi tập kết gỗ gần trạm bảo vệ rừng: Bất nhất số liệu gỗ vi phạm

Vụ rừng già Kon Tum bị tàn phá: Gỗ vi phạm không ngừng tăng

Kon Tum: Hoàn thành Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019