Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa

Các tỉnh Hậu Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa vừa kiện toàn công tác nhân sự, điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán...
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Ông Võ Nam Thắng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Diên Khánh

Ông Võ Nam Thắng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Diên Khánh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Diên Khánh: Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu

Diên Khánh: Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu

Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII

Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII

Vững mạnh từ cơ sở

Vững mạnh từ cơ sở

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh

Ông Trần Văn Kính giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Diên Khánh

Ông Trần Văn Kính giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Diên Khánh

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Diên Khánh: Tập trung chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Diên Khánh: Tập trung chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng các cấp

Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới ở Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Yên

Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới ở Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Yên

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Ghi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Ghi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa có nhân sự, lãnh đạo mới

Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa có nhân sự, lãnh đạo mới