Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Nhân rộng mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Ông Lê Phước Hoài Bảo mất chức Giám đốc Sở KHĐT Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo mất chức Giám đốc Sở KHĐT Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên khỏi Đảng

Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên khỏi Đảng

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam

Kỷ luật đảng bộ và đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Kỷ luật đảng bộ và đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ

Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ

Cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ Quảng Nam, liên quan vụ Lê Phước Hoài Bảo

Cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ Quảng Nam, liên quan vụ Lê Phước Hoài Bảo

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị cảnh cáo

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị cảnh cáo

Quảng Nam: Chưa tiến hành kỷ luật vì cán bộ vi phạm đang mắc bệnh

Quảng Nam: Chưa tiến hành kỷ luật vì cán bộ vi phạm đang mắc bệnh

Quảng Nam xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Gần 400 nữ đoàn viên công đoàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) so tài bóng đá

Gần 400 nữ đoàn viên công đoàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) so tài bóng đá