Xây nhà nhân ái cho hộ nghèo xã ven biển Nghi Xuân

Xây nhà nhân ái cho hộ nghèo xã ven biển Nghi Xuân

Các nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo ở Xuân Thành

Các nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo ở Xuân Thành

Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức sinh hoạt 'Chủ điểm tháng 10'

Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức sinh hoạt 'Chủ điểm tháng 10'

100 người cao tuổi ở Nghi Xuân được khám bệnh miễn phí

100 người cao tuổi ở Nghi Xuân được khám bệnh miễn phí

Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ 70 triệu xây nhà cho cựu thanh niên xung phong

Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ 70 triệu xây nhà cho cựu thanh niên xung phong

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thị trấn Xuân An

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thị trấn Xuân An

Huyện đoàn Nghi Xuân khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Huyện đoàn Nghi Xuân khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo