TP HCM: Khởi tố 10 đối tượng hỗn chiến trên phố đi bộ Bùi Viện

TP HCM: Khởi tố 10 đối tượng hỗn chiến trên phố đi bộ Bùi Viện

Khởi tố các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Khởi tố các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Nữ nhân viên cầm mã tấu chém nhóm khách trong vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Sài Gòn

Nữ nhân viên cầm mã tấu chém nhóm khách trong vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Sài Gòn

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Khởi tố nhóm người hỗn chiến kinh hoàng trên phố Bùi Viện

Khởi tố nhóm người hỗn chiến kinh hoàng trên phố Bùi Viện

Công an khởi tố 10 người chém nhau ở phố Bùi Viện

Công an khởi tố 10 người chém nhau ở phố Bùi Viện

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên phố Bùi Viện

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên phố Bùi Viện

Khởi tố 10 người hỗn chiến trên phố đi bộ Bùi Viện

Khởi tố 10 người hỗn chiến trên phố đi bộ Bùi Viện

Xử lý 10 đối tượng tham gia hỗn chiến ở khu 'phố Tây' Phạm Ngũ Lão

Xử lý 10 đối tượng tham gia hỗn chiến ở khu 'phố Tây' Phạm Ngũ Lão

Tạm giữ 10 người gây ra vụ hỗn chiến trên phố 'Tây' Bùi Viện

Tạm giữ 10 người gây ra vụ hỗn chiến trên phố 'Tây' Bùi Viện

TP HCM: Tạm giữ nhóm người hỗn chiến náo loạn phố Tây

TP HCM: Tạm giữ nhóm người hỗn chiến náo loạn phố Tây

TP HCM: Tạm giữ 10 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện

TP HCM: Tạm giữ 10 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện

Bắt nhóm người hỗn chiến náo loạn phố đi bộ Bùi Viện

Bắt nhóm người hỗn chiến náo loạn phố đi bộ Bùi Viện

Tạm giữ 10 người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Tạm giữ 10 người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Bắt 10 giang hồ trong 2 nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Bắt 10 giang hồ trong 2 nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Tạm giữ 10 người tham gia hỗn chiến ở phố Bùi Viện

Tạm giữ 10 người tham gia hỗn chiến ở phố Bùi Viện

Tạm giữ hơn chục người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện

Tạm giữ hơn chục người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phố Bùi Viện

Nữ nhân viên cầm mã tấu chém đối thủ vụ hỗn chiến ở phố tây Sài Gòn

Nữ nhân viên cầm mã tấu chém đối thủ vụ hỗn chiến ở phố tây Sài Gòn