Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ chủ chốt xã bị cách chức

Nhiều cán bộ xã bị cách chức vì dùng bằng THPT 'không hợp pháp'

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Quảng Nam: Sử dụng 'bằng giả', hàng loạt cán bộ bị kỷ luật cách chức

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì 'xài bằng giả'

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vì 'xài bằng giả'

Cách chức hàng loạt cán bộ dùng bằng giả ở Quảng Nam

Cách chức hàng loạt cán bộ dùng bằng giả ở Quảng Nam

Kỷ luật 5 đảng viên vì sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp

Kỷ luật 5 đảng viên vì sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp

5 cán bộ trong một xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

5 cán bộ trong một xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ ở Quảng Nam vì dùng bằng giả

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

5 cán bộ xã bị cách chức vì dùng 'bằng THPT không hợp pháp'

Quảng Nam: 5 cán bộ chủ chốt ở xã mất chức vì dùng bằng giả

Quảng Nam: 5 cán bộ chủ chốt ở xã mất chức vì dùng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Cách chức 5 cán bộ do sử dụng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam bị cách chức vì dùng bằng giả

Kỷ luật nhiều lãnh đạo và cán bộ sử dụng bằng giả

Kỷ luật nhiều lãnh đạo và cán bộ sử dụng bằng giả

Quảng Nam cách chức 5 cán bộ xã vì bằng cấp

Quảng Nam cách chức 5 cán bộ xã vì bằng cấp

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức

Dùng bằng giả, 5 cán bộ chủ chốt ở 1 xã mất chức

Vì sao Trưởng ban Tổ chức Huyện Chư Sê bị cách tất cả chức vụ Đảng?

Vì sao Trưởng ban Tổ chức Huyện Chư Sê bị cách tất cả chức vụ Đảng?