Sở Nông nghiệp Tuyên Quang: 'Cán bộ sai đến đâu, xử lý đến đấy!'

Sở Nông nghiệp Tuyên Quang: 'Cán bộ sai đến đâu, xử lý đến đấy!'

Xe tải chở lợn 'dính' dịch tả châu Phi di chuyển gần nghìn cây số

Xe tải chở lợn 'dính' dịch tả châu Phi di chuyển gần nghìn cây số

Mắc sai phạm trong kiểm dịch, 2 cán bộ thú y Tuyên Quang bị đình chỉ công tác

Mắc sai phạm trong kiểm dịch, 2 cán bộ thú y Tuyên Quang bị đình chỉ công tác

Tuyên Quang: Cán bộ thú y cấp giấy phép kiểm dịch bị đình chỉ công tác

Tuyên Quang: Cán bộ thú y cấp giấy phép kiểm dịch bị đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ 2 cán bộ thú y vì cấp giấy kiểm dịch 'trên ngọn'

Tạm đình chỉ 2 cán bộ thú y vì cấp giấy kiểm dịch 'trên ngọn'

Tạm đình chỉ cán bộ sai phạm trong kiểm dịch tả lợn châu Phi ở Tuyên Quang

Tạm đình chỉ cán bộ sai phạm trong kiểm dịch tả lợn châu Phi ở Tuyên Quang

Tạm đình chỉ 2 cán bộ thú y do sai phạm trong kiểm dịch

Tuyên Quang tạm đình chỉ 2 cán bộ thú y do sai phạm trong kiểm dịch

Tuyên Quang bác thông tin lợn của Dabaco bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Tạm đình chỉ hai cán bộ thú y sai phạm trong kiểm dịch tả lợn châu Phi