Chàng trai chăn gà được mời diễn trong phim điện ảnh Cậu Vàng

Chàng trai chăn gà được mời diễn trong phim điện ảnh Cậu Vàng

Lã Tất Đông đã từng làm rất nhiều công việc chân tay vất vả như công nhân trại gà, bốc giấy, phục vụ quán...