Làng nghề thủ công mỹ nghệ: Thiếu chiến lược marketing phù hợp

Làng nghề thủ công mỹ nghệ: Thiếu chiến lược marketing phù hợp

Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam được xuất khẩu đến trên 163 quốc gia, vùng lãnh thổ và đóng vai trò...
Xử lý ô nhiễm làng nghề: Doanh nghiệp cần hướng dẫn hơn xử phạt

Xử lý ô nhiễm làng nghề: Doanh nghiệp cần hướng dẫn hơn xử phạt

Chuỗi sự kiện tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia 2019

Chuỗi sự kiện tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia 2019

Sắp vinh danh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn quốc gia

Sắp vinh danh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn quốc gia

Lựa chọn 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Lựa chọn 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Nâng cao nhận thức xử lý môi trường làng nghề

Nâng cao nhận thức xử lý môi trường làng nghề

Tăng năng lực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề Việt Nam

Tăng năng lực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề Việt Nam