Hiệu quả của nhà chòi, gác xép tránh lũ ở Nghệ An

Hiệu quả của nhà chòi, gác xép tránh lũ ở Nghệ An

Những nhà chòi tránh lũ (hay còn gọi là cồn tự cứu) đã giúp cho bà con vùng rốn lũ Hưng Nguyên (Nghệ An)...
Lực lượng công an, quân đội giúp dân khắc phục thiệt hại sau lũ

Lực lượng công an, quân đội giúp dân khắc phục thiệt hại sau lũ

Gần 2.000 ha lúa chết cháy do nắng nóng kéo dài

Gần 2.000 ha lúa chết cháy do nắng nóng kéo dài

Phòng chống bệnh đạo ôn lúa, khó mà dễ

Phòng chống bệnh đạo ôn lúa, khó mà dễ

Dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh tại Hưng Nguyên, Tân Kỳ

Dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh tại Hưng Nguyên, Tân Kỳ

Nghệ An: Nước ngập trắng ruộng đồng, dân bơi thuyền đi lại

Nghệ An: Nước ngập trắng ruộng đồng, dân bơi thuyền đi lại

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng ngàn ha lúa Hè - Thu chìm trong biển nước

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng ngàn ha lúa Hè - Thu chìm trong biển nước

Gần 1.000 ha lúa của huyện Hưng Nguyên bị ngập do mưa lớn

Gần 1.000 ha lúa của huyện Hưng Nguyên bị ngập do mưa lớn

Nghệ An khô khốc, dân chỉ còn biết ngửa cổ than trời!

Nghệ An khô khốc, dân chỉ còn biết ngửa cổ than trời!

Miền Trung khô hạn khốc liệt

Miền Trung khô hạn khốc liệt

Gần 1.000 ha lúa hè thu ở Hưng Nguyên có nguy cơ chết cháy

Gần 1.000 ha lúa hè thu ở Hưng Nguyên có nguy cơ chết cháy